Terminologia i definicje

 

Wędzenie: Drewno zostaje poddane działaniu amoniaku w postaci gazowej pod wysokim ciśnieniem ( w

specjalnych komorach ciśnieniowych zwanych autoklawami ). Na skutek tego procesu w komórce dębu

zachodzi reakcja garbnikow z amoniakiem, czego wynikiem jest zmiana barwy drewna. Drewno zmienia

barwę (w całej grubości jednolity kolor) na ciemny brązowy wpadający w czerń, podobny do gatunku

egzotycznego wenge.

Zmieniają się także parametry fizyczne dębu. Przy porownywalnej twardości do zwykłego dębu drewno

to jest jednocześnie około 40% bardziej stabilne (mniej podatne na rozsychanie się) i znacznie bardziej

odporne na działanie wilgoci.

 

Szczotkowanie Polega na wyszczotkowaniu miękkich części słojów w celu uzyskania drobnych

zagłębień. Daje efekt postarzenia podłogi

 

Fazowanie x4 Podobnie jak w przypadku fazowania x2 polega na delikatnym ścięciu krawędzi. Jednak w

fazie x4 procesowi podlegają nie dwie a wszystkie cztery krawędzie. Optycznie eksponuje poszczególne

elementy podłogi.

 

Heblowanie Ta tradycyjna metoda strugania drewna sprawia, że powierzchnia deski jest pofalowana i

nieregularna. Powstające w tym procesie wgłębienia mogą być głębsze lub powierzchowne.

 

Odporność na ścieranie : Ta właściwość powierzchni jest odporna na zużycie poprzez proces tarcia lub

ocierania. Odporność na ścieranie nie jest koniecznie związana z twardością, jak sądzą niektorzy, ale jest

bardziej porownywalna lub może być skorelowana z wytrzymałością.

 

Przyczepność: Właściwość, ktora powoduje, że jeden materiał przykleja się do drugiego. Na adhezję

wpływa stan powlekanej powierzchni i bliskość kontaktu.

 

Wiązanie: Przyczepność między dwoma odmiennymi materiałami.

 

Utwardzanie : Zmiana właściwości kleju lub powłoki poprzez reakcję chemiczną, a tym samym

uzyskanie maksymalnej wytrzymałości.

 

Blaknięcie: Utrata koloru spowodowana ekspozycją na światło, ciepło lub inne destrukcyjne czynniki.

 

Połysk: wrażenie optyczne, które powstaje dzięki odbiciu i rozproszeniu światła na powierzchni ciał

stałych i cieczy lub bezpośrednio nad ich powierzchnią. Zależy on od wspołczynnika załamania światła,

absorpcji, przeźroczystości i charakteru powierzchni. Również barwa i kształt powierzchni ma pewien

wpływ na wizualne wrażenie połysku oraz to czy powierzchnia oświetlana jest silnym światłem

ukierunkowanym czy też rozproszonym

 

Twardość: Ta właściwość polega na wysuszeniu warstwy materiału wykończeniowego, które powoduje,

że staje się ona odporna na wgniecenia lub zarysowania, gdy nacisk wywierany jest na jej powierzchnię

przez obiekt zewnętrzny lub siłę.

 

Łuszczenie się: Wada wyschniętej warstwy przejawiająca się przez duże kawałki odrywające się od

powierzchni i rozpadające się w arkuszach lub dużych płatkach

 

Rozpuszczalnik: Ciecz, która może rozpuścić kolejną substancję.

 

Barwienie: Czynność zmiany koloru drewna bez naruszania tekstury lub oznakowania, poprzez

zastosowanie przezroczystych lub półprzezroczystych cieczy wykonanych z barwników, drobno

zmielonych pigmentów lub chemikaliów.

 

Powłoka utwardzana UV: Rodzaj powłoki, która jest utwardzana przez poddanie jej określonej dawce

promieniowania ultrafioletowego.

 

Wosk: Dowolna z wielu żywicznych, giętkich substancji pochodzenia

roślinnego lub zwierzęcego, które są nierozpuszczalne w wodzie, częściowo rozpuszczalne w alkoholu,

eterze itd. oraz mieszalne we wszystkich proporcjach z olejami. Służą do wykonywania past polerskich i

innych produktów.

 

Znaki charakterystyczne: Naturalnie występujące w drewnie cechy, takie jak sęki, słoje i wypukłości

nadające niepowtarzalny wygląd.

 

Zielone drewno: Świeżo ścięte drewno z żywego drzewa.

 

Higroskopijność: Zdolność do absorbowania wody z powietrza.

 

Drewno Suszone w piecu: Drewno suszone w komorze do wilgotności 8%, (odpowiedni poziom

wilgotności do stosowania w pomieszczeniach).

48

 

Sęki: Część gałęzi lub konaru otoczona poźniejszym wzrostem łodygi. Kształt sęku na powierzchni cięcia

zależy od kąta cięcia względem długiej osi sęku. W podłogach z twardego drewna małe i igłowe sęki

mają nie więcej niż pół centymetra średnicy. Wrośnięty sęk jest sękiem przeciętym w przybliżeniu równolegle do

jego długiej osi, tak że odsłonięta sekcja jest zdecydowanie wydłużona.

 

Wykwity mineralne: Drewno zawierające nagromadzenie materii mineralnej wprowadzonej przez

przepływ soków, powodujące nienaturalny kolor od zielonkawo brązowego do czarnego.

 

Drewno twardzielowe i drewno bielaste: twardziel jest częścią wewnętrzną rosnącego pnia i w zasadzie

ma ciemniejszy kolor. Rozciąga się od granicy drewna bielastego aż po rdzeń. Drewno bielaste jest

zwykle jaśniejsze, znajduje się bezpośrednio pod korą i dochodzi do drewna twardzielowego.

Błyszcz – rysunek w postaci połyskujących pasemek na promieniowym lub stycznym

przekroju drewna gatunków o dużych i licznych promieniach rdzeniowych, występujący między innymi

w dębie.